Cây Để Bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây Kim Ngân thân bím
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

245.000 VNĐ

CÂY MÔN QUAN ÂM

CÂY MÔN QUAN ÂM

165.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

225.000 VNĐ

Vạn niên tùng mini

Vạn niên tùng mini

245.000 VNĐ

Phát Tài thân gỗ

Phát Tài thân gỗ

185.000 VNĐ

CÂY DỨA CẢNH NẾN CHẬU XANH
Cây Lan ý

Cây Lan ý

225.000 VNĐ

Cây không khí

Cây không khí

185.000 VNĐ

Cây cỏ nhện

Cây cỏ nhện

165.000 VNĐ

Cây cỏ nhện chậu xanh
Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

225.000 VNĐ

Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

185.000 VNĐ

Cây mạ non

Cây mạ non

165.000 VNĐ

Cây Kim Tiền chậu xanh
CÂY CAU TIỂU TRÂM

CÂY CAU TIỂU TRÂM

155.000 VNĐ

Lan ý và chậu giỏ
NHẤT MẠT HƯƠNG LU VÀNG
Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

155.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

245.000 VNĐ


Cây Treo

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây đa búp đỏ chậu treo
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

225.000 VNĐ


Cây Thủy Sinh

Sản phẩm bán chạy

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Cây nha đam thủy sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

170.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên
Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây Kim Tiền thủy sinh
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây phú quý thủy sinh
Cây lan ý thủy sinh
Cây Vạn lộc thủy sinh

Cây Văn Phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Lưỡi Hổ (Lưỡi Cọp)
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Cây Bàng

Cây Bàng

750.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

850.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

585.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

690.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

885.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

765.000 VNĐ

Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì

585.000 VNĐ

Cây Cung Điện Vàng
CÂY NGÂN HẬU MẪU 2
Cây Mai Vạn Phúc

Cây Mai Vạn Phúc

865.000 VNĐ

Đại Phú Gia

Đại Phú Gia

585.000 VNĐ

Cây Dứa Sọc Vàng

Cây Dứa Sọc Vàng

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

785.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

925.000 VNĐ

Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân

585.000 VNĐ

Cây Tróc Bạc

Cây Tróc Bạc

585.000 VNĐ


Kho Chuyên Bán Sỉ

Sản phẩm bán chạy

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 1

Hoa hồng- mẫu 1

145.000 VNĐ

Sen móng rồng

Sen móng rồng

145.000 VNĐ

Hoa Ly

Hoa Ly

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 2

Lan ý mẫu 2

175.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 2

Hoa hồng- mẫu 2

145.000 VNĐ

Xương rồng thanh sơn
Hoa sống đời mẫu 1
Thu hải đường - mẫu 5
Thu hải đường - mẫu 6
Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 3

Hoa hồng- mẫu 3

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

245.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 2
Thu hải đường - mẫu 7
Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ