Cây Để Bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

225.000 VNĐ

Cây Thường Xuân - Sứ Tròn
Cây lan ý thủy sinh
Thường xuân

Thường xuân

145.000 VNĐ

Cây sao biển gai

Cây sao biển gai

225.000 VNĐ

Phát Tài thân gỗ

Phát Tài thân gỗ

185.000 VNĐ

Cẩm tú cầu màu hồng trắng
Cây hồng môn chậu vàng
Cây Si

Cây Si

225.000 VNĐ

Vạn niên tùng mini

Vạn niên tùng mini

165.000 VNĐ

Cây trầu bà lu vàng
CÂY TRƯỜNG SINH

CÂY TRƯỜNG SINH

155.000 VNĐ

Cây Lan hạt dưa cẩm thạch
CÂY LAN QUÂN TỬ

CÂY LAN QUÂN TỬ

185.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

185.000 VNĐ

Cẩm nhung xanh - chậu tròn
Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

185.000 VNĐ

CÂY TRƯỜNG SINH LU XANH
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

225.000 VNĐ

Cây phú quý

Cây phú quý

160.000 VNĐ


Cây Treo

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây đa búp đỏ chậu treo
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

225.000 VNĐ


Cây Thủy Sinh

Sản phẩm bán chạy

Cây Lan ý thủy sinh
CÂY CAU TIỂU TRÂM

CÂY CAU TIỂU TRÂM

185.000 VNĐ

Cây Lan ý thủy sinh
CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
Cây Vạn lộc thủy sinh
CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

185.000 VNĐ

CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

185.000 VNĐ

TRÚC PHÚ QUÝ

TRÚC PHÚ QUÝ

225.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Cây nha đam thủy sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ


Cây Văn Phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Cọ Ta

Cây Cọ Ta

785.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

690.000 VNĐ

Trúc Bách Hợp

Trúc Bách Hợp

585.000 VNĐ

Thiên Môn Đông

Thiên Môn Đông

585.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

685.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

685.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Xanh
 Cây dạ lam

Cây dạ lam

785.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

785.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

685.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Vàng
Trầu Bà Đế Vương Đỏ
Dứa Cảnh Nến Đỏ
Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

785.000 VNĐ

Cây Lưỡi Hổ (Lưỡi Cọp)
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Cây Bàng

Cây Bàng

785.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

850.000 VNĐ


Kho Chuyên Bán Sỉ

Sản phẩm bán chạy

Thu hải đường - mẫu 4
Hoa đồng tiền - mẫu 3
Hoa sống đời mẫu 12
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 5

Hoa cúc- mẫu 5

145.000 VNĐ

Lan ý

Lan ý

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 4

Hoa hồng- mẫu 4

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 13
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 6

Hoa cúc- mẫu 6

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

165.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 5

Hoa hồng- mẫu 5

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 14
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa đồng tiền - mẫu 1
Hoa đồng tiền - mẫu 2
Xương rồng bụi

Xương rồng bụi

155.000 VNĐ