Cây Để Bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây lưỡi hỗ mẫu so cute
Cây nha đam

Cây nha đam

245.000 VNĐ

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

165.000 VNĐ

CÂY BÀNG SINGAPORE CHẬU XANH
Tùng vạn niên

Tùng vạn niên

225.000 VNĐ

Cây đuôi công xanh

Cây đuôi công xanh

175.000 VNĐ

Cây nha đam thủy sinh
Cây Trắc bách diệp lu xanh
Cây may mắn quả cầu
Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ

Cây Đuôi Chồn

Cây Đuôi Chồn

165.000 VNĐ

Cây kim ngân 1 củ

Cây kim ngân 1 củ

185.000 VNĐ

Cẩm nhung đỏ

Cẩm nhung đỏ

115.000 VNĐ

Giỏ  cây trầu bà chân vịt
CÂY ĐUÔI CÔNG LU VÀNG
Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ

155.000 VNĐ

Chậu treo Cây Lan Tim
CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

185.000 VNĐ

Cây Thường Xuân

Cây Thường Xuân

225.000 VNĐ

Cây thủy Tùng

Cây thủy Tùng

245.000 VNĐ


Cây Treo

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây đa búp đỏ chậu treo
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

225.000 VNĐ


Cây Thủy Sinh

Sản phẩm bán chạy

CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

185.000 VNĐ

Cây Vạn lộc thủy sinh
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

185.000 VNĐ

TRÚC PHÚ QUÝ

TRÚC PHÚ QUÝ

225.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Cây nha đam thủy sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

185.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên
Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây Kim Tiền thủy sinh

Cây Văn Phòng

Sản phẩm bán chạy

Trầu Bà Đế Vương Vàng
 Cây dạ lam

Cây dạ lam

785.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

785.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

685.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Đỏ
Dứa Cảnh Nến Đỏ
Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

785.000 VNĐ

Cây Lưỡi Hổ (Lưỡi Cọp)
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Cây Bàng

Cây Bàng

785.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

850.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

585.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

785.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

885.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

785.000 VNĐ

Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì

585.000 VNĐ

Cây Cung Điện Vàng
CÂY NGÂN HẬU MẪU 2
Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

585.000 VNĐ


Kho Chuyên Bán Sỉ

Sản phẩm bán chạy

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa đồng tiền - mẫu 1
SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

165.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 5

Hoa hồng- mẫu 5

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 14
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa đồng tiền - mẫu 2
Xương rồng bụi

Xương rồng bụi

155.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 6

Hoa hồng- mẫu 6

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 1

Lan ý mẫu 1

175.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 1

Hoa hồng- mẫu 1

145.000 VNĐ

Sen móng rồng

Sen móng rồng

145.000 VNĐ

Hoa Ly

Hoa Ly

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 2

Lan ý mẫu 2

175.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 2

Hoa hồng- mẫu 2

145.000 VNĐ