Cây Để Bàn

Sản phẩm bán chạy

CÂY BÀNG

CÂY BÀNG

155.000 VNĐ

Lưỡi hổ và chậu giỏ
Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

165.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

245.000 VNĐ

CÂY TRƯỜNG SINH

CÂY TRƯỜNG SINH

165.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

185.000 VNĐ

Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ

245.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

185.000 VNĐ

Cây Kim Ngân thân bím chậu xanh
Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ

225.000 VNĐ

Hoa cúc

Hoa cúc

185.000 VNĐ

Cây may mắn quả cầu
Cây lá màu Vàng chậu xanh
Cây phát tài

Cây phát tài

225.000 VNĐ

CÂY BÀNG SINGAPORE

CÂY BÀNG SINGAPORE

185.000 VNĐ

Cây đinh lăng

Cây đinh lăng

165.000 VNĐ

Cây Lan Ý chậu vàng
Cây hồng môn

Cây hồng môn

185.000 VNĐ

Ngũ gia bì và chậu giỏ

Cây Treo

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây đa búp đỏ chậu treo
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

225.000 VNĐ


Cây Thủy Sinh

Sản phẩm bán chạy

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

185.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên
Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây Kim Tiền thủy sinh
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây phú quý thủy sinh
Cây lan ý thủy sinh
Cây Vạn lộc thủy sinh
Cây cỏ nhện thủy sinh
Cây phát tài

Cây phát tài

225.000 VNĐ


Cây Văn Phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

785.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

585.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

785.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

885.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

585.000 VNĐ

Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì

585.000 VNĐ

Cây Cung Điện Vàng
CÂY NGÂN HẬU MẪU 2
Cây Mai Vạn Phúc

Cây Mai Vạn Phúc

865.000 VNĐ

Đại Phú Gia

Đại Phú Gia

585.000 VNĐ

Cây Dứa Sọc Vàng

Cây Dứa Sọc Vàng

645.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

785.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

985.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

785.000 VNĐ

Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân

585.000 VNĐ

Cây Tróc Bạc

Cây Tróc Bạc

585.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

785.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

685.000 VNĐ

Cây phát tài văn phòng

Kho Chuyên Bán Sỉ

Sản phẩm bán chạy

Thu hải đường - mẫu 5
Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 2

Hoa hồng- mẫu 2

145.000 VNĐ

Xương rồng thanh sơn
Hoa sống đời mẫu 1
Thu hải đường - mẫu 6
Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 3

Hoa hồng- mẫu 3

145.000 VNĐ

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

245.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 2
Thu hải đường - mẫu 7
Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa anh thảo- mẫu 1
Cây sen đá sỉ
Hoa râm bụt- mẫu 1
Hoa anh thảo- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 3
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ