Cây Để Bàn

Sản phẩm bán chạy

Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ

Cây đuôi công tím - chậu tròn
CÂY DỨA CẢNH NẾN
CÂY LAN QUÂN TỬ LU XANH
CÂY TRƯỜNG SINH

CÂY TRƯỜNG SINH

225.000 VNĐ

TRẦU BÀ TA

TRẦU BÀ TA

165.000 VNĐ

Phát Tài thân gỗ lu xanh
CÂY KIM NGÂN THÂN BÍM
NHẤT MẠT HƯƠNG

NHẤT MẠT HƯƠNG

185.000 VNĐ

Cây hoa sống đời màu vàng
Cây phú quý

Cây phú quý

165.000 VNĐ

CÂY BÀNG SINGAPORE

CÂY BÀNG SINGAPORE

225.000 VNĐ

Cây nha đam lu vàng

Cây nha đam lu vàng

165.000 VNĐ

CÂY LƯỠI HỔ THÁI
Thường xuân và chậu giỏ
CÂY LAN QUÂN TỬ LU VÀNG
Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ


Cây Treo

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây đa búp đỏ chậu treo
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

225.000 VNĐ


Cây Thủy Sinh

Sản phẩm bán chạy

Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên
Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây Kim Tiền thủy sinh
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây phú quý thủy sinh
Cây lan ý thủy sinh
Cây Vạn lộc thủy sinh
Cây cỏ nhện thủy sinh
Cây phát tài

Cây phát tài

225.000 VNĐ

CÂY CAU TIỂU TRÂM

CÂY CAU TIỂU TRÂM

220.000 VNĐ

Cây Lan ý thủy sinh
CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
Cây Lan ý thủy sinh
CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

220.000 VNĐ

Cây Vạn lộc thủy sinh
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

220.000 VNĐ

TRÚC PHÚ QUÝ

TRÚC PHÚ QUÝ

225.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Cây nha đam thủy sinh

Cây Văn Phòng

Sản phẩm bán chạy

Trầu Bà Leo Cột

Trầu Bà Leo Cột

585.000 VNĐ

Cây Phúc Lộc Thọ

Cây Phúc Lộc Thọ

585.000 VNĐ

Bàng Sing 1m

Bàng Sing 1m

375.000 VNĐ

Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

700.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

925.000 VNĐ

Cây Cọ Nhật - Kè Nhật
Cây Ánh Dương

Cây Ánh Dương

585.000 VNĐ

Cọ nhật và chậu giỏ
Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

710.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

925.000 VNĐ

Cây Cau Hawai

Cây Cau Hawai

585.000 VNĐ

Chậu giỏ Trầu bà đế vương
Cây trầu bà

Cây trầu bà

700.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

925.000 VNĐ

Cây Ráng Ổ Phụng

Cây Ráng Ổ Phụng

585.000 VNĐ

 Vạn Niên Thanh

Vạn Niên Thanh

585.000 VNĐ

Đại phú và chậu giỏ
Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

690.000 VNĐ

Trầu Bà Leo Cột

Trầu Bà Leo Cột

925.000 VNĐ


Kho Chuyên Bán Sỉ

Sản phẩm bán chạy

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cẩm chướng- mẫu 3
Hoa râm bụt- mẫu 5
Hoa cẩm chướng- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 7
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 1

Hoa cúc- mẫu 1

145.000 VNĐ

Hoa râm bụt- mẫu 6
Hoa cẩm chướng- mẫu 5
Hoa sống đời mẫu 8
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 2

Hoa cúc- mẫu 2

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 1
Hoa cúc- mẫu 7

Hoa cúc- mẫu 7

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 9
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 3

Hoa cúc- mẫu 3

145.000 VNĐ