Cây Để Bàn

Sản phẩm bán chạy

cây cau chậu giỏ

cây cau chậu giỏ

585.000 VNĐ

CÂY TRƯỜNG SINH LU VÀNG
CỎ ĐỒNG TIỀN

CỎ ĐỒNG TIỀN

155.000 VNĐ

Cây Lan Tim Con Ốc

Cây Lan Tim Con Ốc

125.000 VNĐ

TÙNG BỒNG LAI

TÙNG BỒNG LAI

175.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ mẫu so cute
Cẩm nhung xanh - chậu vuông
CÂY CỌ

CÂY CỌ

185.000 VNĐ

CÂY LƯỠI HỔ THÁI LU XANH
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

225.000 VNĐ

Cây phú quý

Cây phú quý

160.000 VNĐ

Cây trầu bà thủy sinh
Trầu bà

Trầu bà

145.000 VNĐ

Cây may mắn quả cầu
Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ

Cây trạng nguyên

Cây trạng nguyên

185.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN CHẬU VÀNG
Cây Lan Tim

Cây Lan Tim

155.000 VNĐ

Giỏ  cây trầu bà chân vịt
CÂY ĐUÔI CÔNG LU VÀNG

Cây Treo

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây trầu bà treo

Cây trầu bà treo

225.000 VNĐ

Cây đa búp đỏ chậu treo
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

225.000 VNĐ


Cây Thủy Sinh

Sản phẩm bán chạy

CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
Cây Lan ý thủy sinh
CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

185.000 VNĐ

Cây Vạn lộc thủy sinh
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

185.000 VNĐ

TRÚC PHÚ QUÝ

TRÚC PHÚ QUÝ

225.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Cây nha đam thủy sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

185.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên

Cây Văn Phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

685.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Xanh
Thiên Môn Đông

Thiên Môn Đông

585.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

685.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

685.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Vàng
 Cây dạ lam

Cây dạ lam

785.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

785.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

785.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Đỏ
Dứa Cảnh Nến Đỏ
Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

850.000 VNĐ

Cây Lưỡi Hổ (Lưỡi Cọp)
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Cây Bàng

Cây Bàng

785.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

785.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

585.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

785.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

885.000 VNĐ


Kho Chuyên Bán Sỉ

Sản phẩm bán chạy

Hoa sống đời mẫu 13
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 6

Hoa cúc- mẫu 6

145.000 VNĐ

Lan ý

Lan ý

145.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 4

Hoa hồng- mẫu 4

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 14
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa đồng tiền - mẫu 1
SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH

165.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 5

Hoa hồng- mẫu 5

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 1

Lan ý mẫu 1

175.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa đồng tiền - mẫu 2
Xương rồng bụi

Xương rồng bụi

155.000 VNĐ

Hoa hồng- mẫu 6

Hoa hồng- mẫu 6

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 2

Lan ý mẫu 2

175.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ